Een facilitator wordt ook wel workshopvoorbereider en -begeleider, procesbegeleider of moderator genoemd, maar in ieder geval is het faciliteren van groepsprocessen een vak apart. Naast een ruime praktische ervaring in het bedrijfsleven en de omgang met mensen en groepsprocessen, breng ik in mijn rol van facilitator ook creativiteit, een sterk ontwikkelde intuïtie en empathisch vermogen in. En mijn expertise op het gebied van het gebruik van bestaande muziek om authenticiteit en creativiteit te bevorderen. Ik ben sinds de opening in 2008 ook lid van de pool van facilitatoren van het unieke en innovatieve LEF future center van Rijkswaterstaat.

Creatieve sessie

Een reis met een duidelijk doel – nieuwe oplossingen en mogelijkheden vinden - maar met een onbekende bestemming. In een veilige en stimulerende omgeving waarin alle ideeën een kans krijgen. Los van de "vergadercultuur", los van hierarchie en vaste rollen, zorgt het groepsproces voor meer en betere ideeën, die aan het eind van de sessie ook gebundeld en benoemd zijn. Door het inzetten van creatieve denk- en werkvormen en brainstormtechnieken.

 

Teambuilding en -begeleiding

Een op maat ontworpen sessie of een "heidedag". Eenmalig of verspreid over een aantal bijeenkomsten. Ter versterking van de onderlinge samenhang en samenwerking, of ter verbetering van de interne communicatie. Voor het verkrijgen van inzicht in de sterke en zwakke kanten van een team, ieders werk- en managementstijl. Kernwoorden en -waarden hierbij zijn authenticiteit en inspiratie.

De klank van...

Hoe klinkt jouw nieuwe bedrijf, jullie nieuwe visie? Waar haal je de inspiratie vandaan, en hoe zet je die in de wereld? Welke doelgroep heb je voor ogen met jouw/jullie nieuwe onderneming of plan?

Een bijzonder effectieve, creatieve en positieve manier om als bestuur, directie of team dieper in te gaan op wat jullie drijft, wat jullie visie is, wat jullie willen bereiken met elkaar. Het kan een eenmalige sessie zijn, een diner-pensant of een kort coachingstraject, waarin ik jullie uitnodig en begeleid om ideeën en visie vorm te geven. Met bestaande muziek als illustratiemateriaal en als instrument om dieper tot de kern door te dringen.


facilitator2

 • Reacties uit de praktijk

  "We hebben Karen Boerdam gevraagd een teamdag te ontwerpen en begeleiden en al in de voorbereiding bleek haar unieke stijl: een jarenlange ervaring als manager én een bijzondere invalshoek door het gebruik van muziek. Ook merk je aan alles dat zij bekend is met de dynamiek van organisatieprocessen. Het resultaat was: een zinvolle en inspirerende bijeenkomst die ons als team inzicht heeft gegeven in elkaar, in onze manier van samenwerken en de verbetering daarvan, én in onze prioriteiten voor de komende jaren."
  Kernteam Waterinnovatieprogramma Rijkswaterstaat

  "Karen heeft de gave om goed aan te voelen hoe de sfeer is en wist daardoor de juiste snaar te raken. Ook tijdens de voorbereidende gesprekken toonde ze zich steeds een inspirerende vakvrouw. Op zoek naar de klank van HVN nam ze ons als facilitator en coach mee op verkenningstocht. Met muziek als katalysator liet Karen ons vanuit de verbinding met onszelf de verbinding met de groep ervaren."
  Haags Vrouwen Netwerk

 • Nieuw: collegiaal klantenpanel, feedback onder professionele begeleiding

  Wat vinden de belangrijkste interne klanten -de collega's- van de dienstverlening van een team of afdeling? Sluit die voldoende aan op wat zij en de organisatie nodig hebben? En wat heeft het team zelf nodig om de gewenste kwaliteit te leveren? Deze unieke training bestaat uit twee delen: een voorbereidende sessie van 2 uur en het interne klantenpanel van 1 dagdeel. Na afloop heeft u de concrete verbeterpunten in werkprocessen en samenwerking in kaart, en is er een stevig fundament gelegd voor het verbeteren van het geven en ontvangen van feedback. Het programma voert de deelnemers op ongedwongen wijze mee door een aantal thema’s zoals imago en realiteit, persoonlijk leiderschap (cirkel van invloed en betrokkenheid), taken en kwaliteitscriteria van het team, wederzijdse afhankelijkheid en versterking. Hierdoor -en door de inzet van de persoonlijke muziekkeuze van het uitnodigende team- wordt een open sfeer gecreëerd, zodat het gesprek over de dienstverlening van het team tot eerlijke en optimale resultaten leidt.

 • Praktisch

  Op basis van de specifieke vraag en het doel maak ik een offerte voor de sessie(s) of workshop op maat. Neem contact op voor een verkennend, en vrijblijvend, eerste gesprek.

  Contact »